CERKEV SV. URBANA

Cerkev sv. Urbana na slikovitem hribu nad Kamnico se omenja v pisnem viru že leta 1352. Cerkvca je podružnica kamniške župnije. Leta 1668 je imela cerkev tri oltarje: glavnega, posvečenega sv. Urbanu, in dva stranska, Marijinega in oltar posvečen Primožu in Felicijanu. V 18. stoletju je cerkev tako propadla, da je dobil kamniški župnik leta 1785 od mariborskega urada sporočilo, da jo naj razblagoslovi in zapre.

Okoliški prebivalci niso bili zadovoljni z usodo svoje cerkve in so sklenili, da bodo propadajočo cerkev na svoje stroške zopet pozidali in tudi vzdrževali. V letih od 1855 do 1860 so na ostankih stare cerkve sezidali sedanjo cerkvico, ki ima tipično podobo skromne podeželske cerkvice. 8. julija 1860 jo je posvetil prvi mariborski škof Anton Martin Slomšek.

 

Vir:

DAMJAN Božidar, Urban, Samozaložba, Kamnica 1997.

Cerkev sv. Urbana