ZGODOVINA DRUŠTVA

Začetki TD Kamnica segajo v junij 1991, ko se je na pobudo Jakoba Pirša na Urbanu, v Vinotoču Jošt, zbralo nekaj krajanov Kamnice, ki so menili, da Kamnica s svojo okolico s številnimi ponudniki gostinskih uslug potrebuje turistično društvo. Do ustanovnega občnega zbora je preteklo eno leto. 17. junija 1992 pa je bil v prostorih Vinotoča Krampl ustanovni občni zbor TD Kamnica. Prisotni so bili: Jakob Pirš, Milena Jošt, Ivanka Dolinšek, Jože Dolinšek, Miroslav Korošak, Štefan Nemec, Anica Krampl, Ivan Ravnjak, Marija Ravnjak, Irena Jošt, Aleksander Heržman, Zlatka Lorbek, Franc Brunček in Albert Planinc.

Za prvega predsednika TD Kamnica je bil izvoljen Jože Dolinšek, ki je predstavil nekaj prioritetnih nalog za delovanje društva: postavitev turističnih zemljevidov v obliki tabel z vrisanimi pomembnejšimi objekti, izdelavo prospekta s prikazom turistične ponudbe tega območja, urejanje pešpoti od Maribora do Kamnice, skrb za čistočo kraja in organizacijo turističnega praznika s pohodom na Urban. Vse začetne ideje je društvo realiziralo in si zastavljalo vedno nove projekte in izzive.

Danes je predsednik TD Kamnica Jože Rajšp, pred njim pa sta to odgovorno nalogo opravljala še Danilo Šoster in Ernest Žižek. Tudi število članov se je nekajkrat povečalo. Društvo je pomemben člen pri sooblikovanju življenja in prireditev v kraju Kamnica. Postavitev prvomajskega drevesa, pohod na Urban, krajevni praznik, Martinovanje, novoletni koncert, postavitev božičnih dreves, organizacija izletov in ekskurzij po Sloveniji in v tujino, degustacija in ocenjevanje vin, sodelovanje v čistilni akciji, izdelava zloženk oz. prospektov, prehod na spletno stran so najvidnejše aktivnosti v 22 letnem delovanju društva.

Največ pa odtehta druženje. Dobro sodelujemo z vsemi ostalimi društvi v Kamnici, s Krajevno skupnostjo ter z Osnovno šolo Kamnica, kjer skrbijo in gojijo podmladek, ki bo nekoč nadaljeval naše poslanstvo. Ni lepšega kot občutek, da s svojim trudom in delom prispevamo v kraju za zadovoljstvo, toplino, radost in veselje, pozitivno vzdušje ter boljše in kakovostno življenje.

Irena Jošt